V rámci programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT lze na výměnu oken a dveří čerpat dotaci až 150.000,- Kč!!! Podmínkou je důchodový věk majitelů nemovitosti - domácnosti. Tato částka pokryje zcela (nebo s minimálním doplatkem) výměnu oken ve většině domácností.