Ovládání a údržba

Doporučení pro údržbu oken

Protože jsou plastová okna výrobkem velmi odolným proti vlivům vnějšího prostředí, jejich údržba je nenáročná. Přesto je však třeba dodržovat určitá pravidla:

 • Ochranou fólii je doporučeno sejmout co nejdříve po dokončení zednických prací; ponechání po dobu několika měsíců může znesnadnit její odstranění.
 • Plastové profily DECEUNINCK je možno čistit běžnými (např. saponátovými) prostředky.
 • Protože se jedná o výrobek z tvrzeného PVC, nesmí plast přijít do styku s chemikáliemi, které obsahují:
 • !! nitroředidla, aceton, etylacetát, benzen, !!
 • !! chlorouhlovodíky, dibutylftalát, toluen, xylen, !!
 • !! metanol, metylenchlorid, fenolen, !!
  • !! tetrahydrofuran, změkčovadla a další chemikálie, které reagují s PVC !!
 • K čištění se nesmí používat ostré a kovové předměty ani suché či tekutéčistící prostředky s abrazivním účinkem (Ata, Cif, apod.).
 • Pro případ, že by došlo k mírnému mechanickému poškození (poškrábání, odření), doporučuje výrobce jeho odstranění speciálními leštěnkami pro PVC.
 • Těsnění oken je vhodné jednou ročně ošetřit přípravkem (mazadla na pryž) udržujícím jeho vláčnost a chránící jeho povrch před degradací.
 • Kování doporučujeme promazat jednou ročně nejlépe lubrikantem či vazelínou v místech, která jsou označena mazacím symbolem přímo na kování, nebo na všech pohyblivých místech kování, jak je uvedeno v tomtonávodu (soubor PDF, 971 kB).
 • Přestože je v letáku uveden obrazový návod pro seřízení oken, doporučujeme v případě potřeby přenechat tento úkon našim zaměstnancům.

Přejeme Vám, aby se naše okna stala Vaším příjemným společníkem v domácnosti. 

Návod na ovládání oken

ve formátu .PDF: