Vrata křídlová

Oblast použití ocelových křídlových vrat je limitována účelem použití a rozměrem. Používají se převážně pro menší otvory neumožňující použití jiných typů vrat a nebo s velmi malou četností užívání (Transformátorovy, výměníky, klimatizační jednotky, apod.) a pro stavby všeho druhu.

Výhodou těchto vrat/dveří je velmi malá náročnost na stavební prosto, prakticky bezúdržbový provoz a většinou nižší pořizovací náklady.