Systém EFORTE

Okna vyrobená ze systému EFORTE vykazují ty nejlepší tepelně izolační parametry a se svou stavební hloubkou 84 mm jsou primárně určena pro nízkoenergetické a pasivní domy. Při použití trojskel dosahuje součinitel prostupu tepla okna Uw výborných hodnot až pod  0,7 Wm2/K. Tyto Hi-End 6ti-komorové profily mají kromě dorazového a středového těsnění  navíc přídavné těsnění v křídle pod sklem a proto najdou uplatnění tam, kde je úspora energie na prvním místě. Sklo je zapuštěné do 25 mm hluboké zasklívací drážky, která brání úniku tepla a snižuje možnost rosení oken.

Profily Eforte dodáváme ve 40 barvách a dekorech i s hliníkovým obložením, se kterým dostávají okna vzhled oken  hliníkových při zachování tepelných parametrů oken plastových. Profily systému EFORTE lze dodat i s šedým jádrem – okna s těmito profily nejsou uvnitř jen nudně bílá.

Parametry profilové řady ARCADE:

  • součinitel prostupu tepla Uf = 0,95 Wm2/K
  • 6 komor
  • vestavná hloubka 84 mm
  • zvuková izolace Rw až 46 dB podle použitého skla
  • možnost zasklení 24 až 56 mm
  • rovné nebo předsazené křídlo